Prowadzenie prac projektowych w Zespole Laboratoriów Naukowo-Badawczych Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej w ramach Laboratorium Interdyscyplinarności i Kreatywnego Projektowania - IC Lab (CWI/ZL/LKP)