Source:http://codlog.com/images/CE.pngNasze urządzenie zostało poddane badaniom kompatybilności elektromagnetycznej w akredytowanym laboratorium Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i przeszło pozytywnie następujące testy:

  • emisja elektromagnetyczna - klasa B
  • odporność na pole elektromagnetyczne w zakresie do 2,7 GHz i nasileniu 3 V/m
  • odporność na wyładowania elektrostatyczne o nasileniu 8kV

Z dumą możemy stwierdzić, że nasze urządzenia spełnia deklaracją zgodności EMC i może zostać oznakowane symbolem CE.

Source:http://codlog.com/images/Seminar.png Serdecznie zapraszamy na seminarium podsumowujące projekt pt. Ochrona tożsamości biometrycznej w urządzeniach wykorzystujących interfejs klawiaturowy wraz z automatyczną autoryzacją użytkowników w oparciu o biometryczną cechę keystroking w dniu 30 września 2015 roku w godzinach 10.00-12.30 w sali Katedry Informatyki Politechniki Wrocławskiej 215 bud. D-1 (pl. Grunwaldzki 13). Będą zapewnione ciepłe napoje i poczęstunek dla uczestników.


Agenda:
10.00 - 10.15 Zapoznanie uczestników seminarium
10.15 - 10.30 Otwarcie seminarium (prof. dr hab. Jacek Cichoń)
10.30 - 11.00 Wprowadzenie i rezultaty projektu (mgr inż. Wojciech Wodo)
11.00 - 11.20 Wzornictwo przemysłowe (dr inż. Damian Derlukiewicz)
11.20 - 11.40 Koncepcja elektroniczna (inż. Konrad Zawada)
11.40 - 12.00 Algorytmy ochronne i rozwiązania programowe (mgr inż. Lucjan Hanzlik)
12.00 - 12.20 Prezentacja rozwiązania (demonstracja)
12.20 - 12.30 Dyskusja i networking


Załączam link do plakatu seminarium.

Pod koniec lipca 2015 roku na dobrze znanym portalu trkatującym o bezpieczeństwie komouterowym niebezpiecznik.pl ukazał się artykuł To jak piszesz może ujawnić twoją tożsamość — nawet jeśli używasz TOR-a traktujący o zastosowaniach biometrii rytmu pisania do rozpoznawania ludzi. Przytoczono przykłady profili biometrycznych i informacje na temat wartości numerycznych, które możemy pobierać od użytkowników wykorzystując keystroking. Przedstawiono tam również komercyjne zastosowanie programowe wykorzystujące tę biometrykę - BehavioSec, nie mogło zabraknąć tam naszego rozwiązania, więc skontaktowaliśmy się z redakcją i dołączono wzmiankę o naszych badaniach. Cieszy nas, że temat którym się zajmujemy jest wciąż aktualny, zapraszamy do lektury.

W dniach 28-30 lipca 2015 r. odbyła się w Londynie międzynarodowa konferencja naukowa Science and Information Conference poświęcona zagadnieniom informatycznym. Jednym z bloków tematycznych była biometria, w temacie której prezentowaliśmy zagadnienie dotyczące weryfikacji posiadacza karty elektronicznej na podstawie porównania biometrii jego twarzy oraz zdjęcia zaszytego na karcie - Biometric linkage between identity document card and its holder based on real-time facial recognition. Artykuł został opublikowany w serwisie IEEE Xplore. Podczas konferencji zapoznaliśmy się z wieloma interesującymi badaniami dotyczącymi biometrii w zakresie systemów bezpieczeństwa, liczymy że zdobyte kontakty zaowocują w przyszłości współpracą.

Rozwinęła się współpraca z firmą VCN s.c. z Poznania w zakresie wspólnego badania rynku oraz wdrażania rozwiązań systemów bezpieczeństwa opartych o biometryczne cechy. W ramach tych działań uwzględnione są rozwiązania wykorzystujące rytm pisania na klawiaturze (ang. keystroking), skan tęczówki oka oraz wizerunek twarzy człowieka. Obszary, których dotyczą badania to kontrola dostępu oraz autoryzacja dostępu do zasobów. Podpisano list intencyjny o współpracy. Przygotowany został również wywiad pogłębiony w tym obszarze, który będzie podstawą prowadzonych ankiet wśród przedstawicieli przemysłu celem poznania ich specyfiki i dopasowania rozwiązań pod tym kątem.

W dniu 9 czerwca 2015 odbyła się w Warszawie konferencja Technologie Biometryczne w Polsce - rozwój i zastosowanie poświęcona zarówno aspektom technicznym, jak i prawnym rozwiązań biometrycznych dla zastosowań przemysłowych. Podczas wydarzenia nawiązano kilka interesujących kontaktów, które mogą pomóc w rozwoju projektu m.in. z firmą VCN s.c. z Poznania zajmującą się technicznymi systemami zabezpieczeń oraz rozwiązaniami softwarowymi. Była to doskonała okazja do zaprezentowania koncepcji naszego rozwiązania ludziom z branży i zebrania od nich opinii i komentarzy na jego temat. Odbywały się także prezentacje na żywo kilku komercyjnych rozwiązań technologicznych. Konkluzją spotkania było stwierdzenie, że przyszłościowe biometryki to analiza układu żył palca i dłoni oraz sekwencje DNA.

Powstały koncepcje wzornicze obudów dla naszych urządzeń, w procesie projektowym uwzględnione ergonomię rozwiązania, jak również jego estetykę i nowoczesne trendy w dziedzinie wearable. Zastosowana metodyka pracy to Design Thinking, pozwalająca lepiej zrozumieć potrzeby klienta i odpowiedzieć na nie poprzez serię prototypów i szybkich testów. Prezentowane koncepcje zostały poddane symulacjom wytrzymałościowym i idą teraz do próbnych wydruków 3D z tworzywa sztucznego. Następnie będą ostatecznie sprawdzane i korygowane z nową wersją płytki elektronicznej - wyposażonej w demontowany kabel. Finalnie będzie można wybrać swój kolor obudowy i paska.

Innovative Bulb, source: www.theinnovativeweb.comW ramach prac projektowych przygotowano prospekt technologiczny w języku polskim, zawierający kluczowe informacje na temat opracowywanej technologii. Dokument uwzględnia nie tylko elementy techniczne, ale również rynkowe, dotyczące ochrony własności intelektualnej jak i konkretyzuje kwestie partnerstwa. Ponadto pojawił się również finalny schemat elektroniczny urządzenia, po poprawkach naniesionych względem prototypu, na jego podstawie przygotowano również projekt płytki drukowanej o wymiarach 22 x 48 mm. Podlinkowano także kilka interesujących raportów rynkowych na temat biometrii w gałęziach światowej gospodarki. Te oraz inne opracowania są dostępne w dziale materiały.

Haas School of BusinessOd początku marca 2015 roku odbywają się konsultacje biznesowe w Haas School of Business, UC Berkeley w Stanach Zjednoczonych dotyczące komercjalizacji technologii powstającej w ramach projektu. Trwają prace nad przygotowaniem teasera technologicznego i prezentacji inwestorskiej. Nawiązywane są również kontakty z potencjalnymi przyszłymi partenrami technologicznymi i biznesowymi w Dolnie Krzemowej, m.in. Flextronics Lab IX, RocketSpace, czy Eco Devices.

IMPULS Logo Z powstałych koncepcji znaków towarowych dla opracowywanej technologii wybrano ostateczną wersję, którą można już oglądać w nagłówku strony. Znak został zgłoszony do ochrony i obowiązuje od teraz jako oficjalny symbol graficzny technologii. Zarejestrowano również domenę o tej nazwie pod adresem: http://www.biometrickeypress.pl/.

Skompletowano podstawowy sprzęt elektroniczny, materiały oraz narzędzia i umeblowanie do uruchomienia stanowiska laboratoryjnego, na którym będzie realizowany projekt. Wszystkie prace diagnostyczne będą wykorzystywały interfejsy cyfrowe urządzeń pomiarowych.


Stanowisko Laboratoryjne IMPULS

Berlin Poland Dzięki współpracy z międzynarodowym centrum designu w Berlinie IDZ odbyły się spotkania z pięcioma niemieckimi biurami zajmującymi się wzornictwem przemysłowym, brandingiem oraz designem. Firmy, z którymi przewiduje się dalszą współpracę w zakresie projektowania rozwiązania to Form Füting, e27 oraz IONDESIGN. Podczas spotkań dyskutowaliśmy o możliwościach wdrożenia projektu na rynku europejskim, omawialiśmy wielopłaszczyznowe kryteria jakie powinien on spełniać aby dotrzeć do konsumentów.