Wojciech Wodo – kierownik projektu

Politechnika Wrocławska
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Katedra Informatyki
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Plac Grunwaldzki 13 (budynek D-1)
Pokój 209
Mail: wojciech.wodo(at)pwr.wroc.pl
Tel: +48 71 320 30 29

Wojciech Wodo – principle investigator

Wrocław University of Technology
Faculty of Fundamental Problems of Technology

Department of Computer Science
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Poland

Plac Grunwaldzki 13 (build. D-1)
Room 209
Mail: wojciech.wodo(at)pwr.wroc.pl
Tel: +48 71 320 30 29